TPS/i käyttöliittymäpäivitys: Paras käytettävyys luo tuottavuusloikan!

Kaikki yhdellä silmäyksellä –
Animoitu mukautuva kuvitus opastaa oikeaan suuntaan.

Selkeät ohjeet ja mukautuva kuvaanimaatio havainnollistavat, miten säätö vaikuttaa hitsin tunkeumaprofiiliin ja valokaareen – ei enää arpomista mihin suuntaan!
Ohjaus tapahtuu joko kiertokytkimen tai kosketusnäytön avulla. Joten hitsaaja pystyy keskittymään olennaiseen eli tuottavaan hitsaukseen.

TPS/i käyttöliittymäuudistus

Katsaus uusiin toimintoihin

 • Muokattava näyttö
 • Käyttämättömien parametrien automaattinen piilottaminen
 • Kaikki työparametrit saatavilla ensimmäisessä valikossa
 • Animoitu parametrien esitys
 • Nopea vaihto prosessien (esim. LSC, PMC), prosessiominaisuuksien (esim. Root, Universal, Mix) ja toimintojen välillä (Esim. Jaksohitsaus, Synchropulse)
 • Ominaisuuksien ja tietojen hakutoiminto
 • Langan syöttö polttimelle helpompaa kuin koskaan

Nopeampi vaihto eri parametrien välillä

 • Hitsausprosessit
 • Käynnistystila
 • Prosessiominaisuudet
 • Toiminnot

Animoidusti mukautuvat esitykset kaikista parametreista, kuten esimerkiksi

 • Kaaren pituus
 • Pulssikorjaus
 • Dynamiikkakorjaus
 • Taajuudet

UUDISTUKSIA PROSESSIPUOLELLA

 • Automaattisesti säätyvä valokaaren pituuden vakautus sekä tunkeuman vakautustoiminto
 • CMT-Ready laitteissa PMC Slaghammer -aloitus, joka hakkaa kuonan pois –ehdoton monipalkohitsauksessa!
 • Intervallihitsaus – aikasyklittäinen prosessi suurten rakojen täyttöön tai asentoihin ja aaltoilevan ulkonäön tuottamiseksi
 • Kaasunvirtauksen automaattisäätö OPT/i Gas Controllerilla virtaperusteisesti